Joanna Gronowicz

Nauczyciel dyplomowany chemii w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie.

Joanna GronowiczWykształcenie:

 • Uniwersytet Gdański 1989-1994 Wydział Chemii, specjalizacja pedagogiczna
 • Uniwersytet Gdański 1997-1998 Studia podyplomowe: matematyka z informatyką

Doświadczenie:

 • Nauczyciel chemii - Liceum Ogólnokształcące nr 4 i Gimnazjum nr 4 w Olsztynie 2003-2011
 • Nauczyciel chemii - Gimnazjum nr 7 w Olsztynie 2001-2003
 • Nauczyciel matematyki - Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku 1997-2001
 • Nauczyciel chemii i matematyki - Szkoła Podstawowa w Krekolu 1995-1997


Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie „Specjalne potrzeby edukacyjne jako czynnik strategii rozwoju", 2000
 • Kurs „Intel. Nauczanie ku przyszłości", 2002
 • Szkolenie „Interwencja profilaktyczna, jako element szkolnego systemu rozwiązywania problemów związanych z użyciem przez uczniów substancji psychoaktywnych", 2002
 • Warsztat metodyczny „Osiągnięcia uczniów w kontekście wymagań egzaminacyjnych", 2003
 • Warsztaty metodyczne „Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo", 2006- Kurs pierwszej pomocy, 2007
 • Szkolenie „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej", 2007
 • Szkolenie „Mediacje jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole", 2008